Ochrana osobních údajů

A) Zpracování údajů o pohybu po webových stránkách

Aby bylo prohlížení těchto stránek co nejpříjemnější, používáme jako většina webů cookies. Soubory cookie slouží k vyhodnocení vašeho pohybu po našich stránkách a tak nám je pomáhají vylepšovat. Stejně tak vám díky nim můžeme zde, na jiných webech nebo sociálních sítích ukazovat pro vás relevantní sponzorovaný obsah poskytující bližší informace o možnostech studia na naší fakultě. Děkujeme, že nám pomáháte posouvat naše stránky k lepší optimalizaci!

Co jsou cookies, pixely a k čemu je potřebujeme?

Tak jako většina webů, i my využíváme cookies, pixely a další technologie. V následujícím textu vám popíšeme, jak fungují a k čemu je potřebujeme.

Soubory cookies jsou malé kousky údajů, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo v mobilním zařízení během prohlížení webových stránek.

Pixely jsou malé obrázky nebo „kousky kódu“, nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu. Pixely sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.

Jednotlivé cookies mají různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z vašeho zařízení po tom, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek (permanent cookie).

Proč používáme cookies?

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Cookies nám pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce, zda je pro vás dostatečně přehledná a najdete na ní, co hledáte. Používáme je tedy za účelem zlepšování uživatelského zážitku. Soubory cookies mohou zaznamenávat i další informace jako počet návštěvníků našich webových stránek nebo jaké sekce našeho webu nejčastěji navštěvujete. Kromě zlepšování webového rozhraní se používají také na to, aby vám byl zobrazovaný promovaný obsah, který je pro vás relevantní vzhledem k vašim zájmům a potřebám. Například, pokud se zajímáte o kurz CCNA ITN, nebudeme vás pomocí promovaného obsahu seznamovat s možnostmi kurzu Pentest+. Komunikace skrze promovaný obsah (například videa z laboratoří) je pro nás důležitá i proto, že algoritmy sociálních sítí poněkud znevýhodňují neplacené příspěvky.

Jaké cookies používáme?

 1. Funkční a technické cookies – tyto cookies zabezpečují řádné fungování naší webové stránky, například nastavení preferovaného jazyku webu. Bez těchto cookies by naše webová stránka správně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné, doba uchování povětšině krátká.
 2. Analytické cookies – tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti našeho webu, informaci o vyhledávání vykonaných na naší stránce a též ke zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom ji mohli vytvořit co nejpříjemnější na používání. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, na odmítnutí cookies si můžete nainstalovat softwarový doplněk dostupný tady.
Hotjar Adresa: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady.
 1. Marketingové a reklamní cookies – tyto cookies používáme k tomu, abychom vám zobrazovali promovaný obsah, který vás podle vašich předchozích preferencí může zajímat. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
Google AdWords Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, odmítnout cookies můžete tady.
Google Tag Manager Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, odmítnout cookies můžete tady.
Leady Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko IMPER CZ, s.r.o. (IČ: 28547888) Factory Office Center Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Možnosti nastavení

Existuje vícero možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my nebo naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:

 1. Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si cookies vymazali nebo odmítli. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby fungovat správně.
 2. Třetí strany: na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran, například na stránce optout.aboutads.info.
 3. Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies je též možné využít řešení nabízené jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše.

B) Zpracování údajů za účelem zasílání newsletteru

Pokud s námi sdílíte vaši emailovou adresu (při odběru newsletteru, registraci na dny otevřených dveří apod.), prosíme vás o další specifický souhlas, který zní:

 1. Souhlasíte, aby České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická, se sídlem na adrese Technická 2, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 68407700, jako správci osobních údajů (dále jen „ČVUT FEL“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), zpracovávala vaše osobní údaje v rozsahu:
  • emailová adresa
  • jméno a příjmení
 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zařazení do databáze a informování o aktualitách, službách a událostech souvisejících s ČVUT FEL.
 3. Doba zpracování: 10 let od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 4. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodný a dobrovolný.
 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu na netacad@itu.fel.cvut.cz
 6. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
  • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strukturovaném a čitelném formátu;
  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Pokud máte ke cookies a tomuto dokumentu jakékoliv otázky, napište nám na netacad@itu.fel.cvut.cz.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČVUT v Praze

 1. Preambule

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje České vysoké učení technické v Praze subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700, ID schránky: p83j9ee (dále jen „ČVUT“).

ČVUT je veřejnou vysokou školou univerzitní, zřízenou dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon“); dle tohoto zákona je ČVUT vykonavatelem veřejné správy a to jak státní správy, tak samosprávy. ČVUT je právnickou osobou. ČVUT je dle § 2 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech orgánem veřejné moci.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ČVUT je Ing. Josef Svoboda, Ph.D., e-mail: dpo@cvut.cz, telefon:    + 420 224 353 414.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 1. Zásady pro zpracování osobních údajů na ČVUT

ČVUT považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost univerzity, případně souvisí se službou, kterou na ČVUT využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na ČVUT upravuje PŘÍKAZ REKTORA č. 04/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT. Příkaz aplikuje principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR:

 1. Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
 2. Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje poskytnuty. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
 3. Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
 4. Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
 5. Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
 6. Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
 7. Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci.
 8. Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.
 1. Pro které účely osobní údaje zpracováváme 

Při naplňování svého poslání zpracovává ČVUT osobní údaje pro následující účely:

 1. Vzdělávací činnost
  1. studium.
  2. výuka.
  3. přijímací řízení.
  4. výměnné pobyty.
  5. celoživotní vzdělávání.
  6. knihovní služby.
 2. Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
  1. řešení projektů.
  2. pořádání odborných konferencí.
  3. publikační a vydavatelská činnost.
  4. habilitační a profesorská řízení.
 3. Administrativa a provoz organizace
  1. personalistika a mzdy.
  2. ekonomika a účetnictví.
  3. správa majetku.
  4. provozní agendy.
  5. e-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť).
 4. Ochrana majetku a bezpečnost
  1. kamerové systémy.
  2. přístupy do zabezpečených prostor.
  3. bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě.
  4. zpracování bezpečnostních incidentů.
 5. Komerční činnost
  1. e-obchod ČVUT.
  2. univerzitní knihkupectví odborné literatury.
  3. stravovací a ubytovací služby.
  4. smluvní komerční činnost.
 6. Informační a propagační činnost
  1. webové prezentace.
  2. marketing a propagace.
  3. absolventi.
  4. dětská univerzita.
 1. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

ČVUT zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

 1. zaměstnanec univerzity (resp. osoba v pracovněprávním vztahu s univerzitou),
 2. uchazeč o zaměstnání,
 3. uchazeč o studium,
 4. student univerzity,
 5. bývalý student univerzity (včetně absolventů),
 6. účastník programu CŽV,
 7. student jiné vysoké školy nebo student na krátkodobém studijním pobytu na univerzitě,
 8. obchodní partner (dodavatel, odběratel, zákazník),
 9. účastník výzkumu,
 10. externí spolupracovník (např. školitel, spoluřešitel, spoluautor publikace),
 11. návštěvník nebo účastník akce pořádané univerzitou,
 12. účastník správního nebo soudního řízení s univerzitou,
 13. jiná osoba.
 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

ČVUT zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 1.  Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.).
 2. Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.).
 3. Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění).
 4. Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.).
 5. Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.).
 6. Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.).
 7. Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)
 8. Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.).
 9. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.).
 1. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

 1. Plnění právní povinnosti vztahující se na správce: Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.
 2. Plnění smlouvy: Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.
 3. Souhlas subjektu údajů: souhlas, který jste nám udělil/a ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
 4. Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:
  • ochraně majetku a zamezení podvodům,
  • předávání osobních údajů v rámci součásti univerzity pro vnitřní administrativní a provozní účely,
  • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.
 1. Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může ČVUT předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně ČVUT je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

 1. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 1. Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 25. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na datovou schránku ČVUT p83j9ee, e-mailem na pověřence dpo@cvut.cz nebo osobním či elektronickým podáním pověřenci prostřednictvím podatelny ČVUT. Před zpracováním žádosti má ČVUT právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz