Pracovní příležitosti

Hlavní projekty na léto

AD +VPN uchodit + integration scipty – uživatel pridat/odebrat, uloha presunout atp.

Pro náš virtual lab je potřeba vytvořit stabilní přihlašovací prosředí. Pomocí Active Directory vytvořit centrální autentizační systém.

EVE NG Management scripty

V prostředí EVE-NG vytvoření ovládacích skriptů, díky kterým bude správa jednodušší.

Asset monitoring by Zabbix

Moodle integrace a automatizace pro podporu práce učitele s třídou

Scripty se zpřístupňpváním úloh, testy zadavani/vyhondocovani, podkladové materiály pro VLab ulohy přímo v EVE prostředí apod.

Implementing Microsoft AD authentication

Login to assets via login with Microsoft AD

VPN, Reservation, VMs management

HTML API for managing VM

Develop API with can remote manage Virtual machines (reboot. Power up, set VM from snapshot)

JavaScript, HTML5+CSS, PHP

Creating new networking labs

Building new labs in eve.ng emulation software. Networking background needed

Creating new cybersecurity labs

Building new labs in eve.ng emulation software. Networking background needed + Cyber security knowledge

Deploy Command intercepting proxy

Create a network architecture where enpoint is connected to telnet server using proxy. On that proxy configure a feature that will allow administrotors to validate commands entered to telnet server originating from endpoint. Implement a functions to automatically allow/deny some commands.

Deploy asset monitoring solution

Given the enviroment architecture, find the right monitoring solution for it and deploy it through the enviroment.

Deploy log management solution

Given the enviroment architecture research possible log management solutions and after discussion deploy selected one and configure enviroment to send data to it.

Create ansible scripts

Given the enviroment, create ansible scripts for setting up system cron jobs, reconfiguring it to send data to log management or to deploy monitoring agent.

Vyjádření zájmu o pracovní příležitost

Spolupráce

Pokud máte jakékoliv otázky, napište dotaz prosím na email: netacad@fel.cvut.cz