Podmínky účasti na kurzech NETACAD FEL CVUT

Tímto dokumentem se stanovují právní podmínky účasti na přihlášeném kurzu pomocí tohoto formuláře (dále jen „Kurz“).
Přečtěte si tyto podmínky pečlivě před registrací na Kurz. Registrací souhlasíte s následujícími podmínkami:

1. Registrace a Platební Podmínky:
1.1. Registrace na daný kurz probíhá prostřednictvím oficiálního portálu organizátora nebo autorizovaného školitele, vyplněním přihlašovacího formuláře.
1.2. Účast na kurzech je zpoplatněná. Úhrada musí být provedena před začátkem, nebo v průběhu kurzu, dle instrukcí poskytnutých organizátorem.

2. Zrušení Účasti:
2.1. Účastník může zrušit svou účast na kurzu v průběhu nejpozději 2 dny po absolvování prvního oficiálního setkání. Setkáním je myšleno setkání v předem určeném čase pomocí online videohovoru, nebo osobně v předem stanoveném místě. V takovém případě mu bude vrácena částka odpovídající ceně kurzu.
2.2. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit Kurz v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků nebo nepředvídaných okolností. (např.: dlouhodobá nemoc lektora) V takovém případě bude vrácena celá částka zaplacená účastníkem.

3. Materiály a Certifikace:
3.1. Účastník obdrží přístup k oficiálním výukovým materiálům, pokud jsou tyto materiály součástí prostředí pro certifikaci a je oprávněn absolvovat zkoušky pro získání certifikace daného Kurzu, pokud je certifikace pro daný kurz součástí. Pokud nejsou materiály součástí výukového portálu, nemá přihlášený na výukový materiál povinný nárok.
3.2. Organizátor nenese odpovědnost za výsledek zkoušek a úspěch účastníka při dosažení certifikace.

4. Záznam a Fotografie:
4.1. Organizátor má právo pořizovat záznamy a fotografie během Kurzu. Účastník souhlasí s možností použití těchto záznamů a fotografií pro marketingové účely organizátora.

5. Závěrečná ustanovení:
5.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu trvání Kurzu.
5.2. V případě jakýchkoliv sporů vyplývajících z této smlouvy se strany dohodnou na řešení prostřednictvím jednání nebo mediace.
5.3. Účastník kurzu po zaplacení získává přístup do portálu pro podporu studia, do virtuální laboratoře, nebo ostatních materiálů, služeb nebo aplikací dle předem stanovených podmínek platících pro daný Kurz.