NETacad — Akademie síťové a informační bezpečnosti

Akademie

síťové a informační bezpečnosti

Naše akademie se soustředí zejména na osvětu a výuku v oblasti síťové a informační bezpečnosti. Je navržena tak aby i úplný laik v této oblasti získal správné a praktické základy pro svůj další profesní rozvoj.

Naše akademie se soustředí zejména na osvětu a výuku v oblasti síťové a informační bezpečnosti. Je navržena tak aby i úplný laik v této oblasti získal správné a praktické základy pro svůj další profesní rozvoj.

Demo day – prezentace kurzů v zimním semestru 9.10

Akademie

síťové a informační bezpečnosti

Naše akademie se soustředí zejména na osvětu a výuku v oblasti síťové a informační bezpečnosti. Je navržena tak aby i úplný laik v této oblasti získal správné a praktické základy pro svůj další profesní rozvoj.

Demo day – prezentace kurzů v zimním semestru 9.10

Registrace pro podzimní kurzy spuštěna. Registrujte se na tlačítku níže.

Registrace pro kurzy DVPP / školení pro využití platformy

Kurz provede účastníky základy programování v jazyce Python, sběrem a ukládáním dat, vizualizací a analýzou dat. V rámci analýzy dat bude ukázaná statistická analýza, strojové učení a analýza časových řad. Absolventi kurzu budou připraveni na základní používání jazyka Python, budou uvedeni do problematiky datové vědy a budou připraveni k použití jazyka Python pro analýzu dat. Součástí kurzu je i certifikace PCAP (cisco)

Tento kurz je určen jako přípravný pro kurz CompTia PenTest+.
Budeme zde procvičovat praktické dovednosti z oblasti správy sítí,
operačních systémů a nástrojů pro etický hacking. Cílem je osvojit si schopnosti přizpůsobení OS
Linux či Windows tak, aby se v něm účastníci kurzu dokázali snadno
orientovat a maximálně využívat jeho schopností pro práci penetračního testera.

comptia-securityt

Kurz se zaměří na oblasti problematiky hrozeb, útoků a zranitelností na internetu, architekturu a design sítí podnikových prostředí, implementaci, postupy hodnocení zabezpečení organizace a reakce na incidenty, podporu řízení rizik organizace a dodržování předpisů.

pen-test

CompTIA PenTest+ je nový semestrální kurz od společnosti CompTIA který, jak už název napovídá, bude o penetračním testování.

linux

Kurz Mistrovství v Linuxu I je určen pro všechny nadšence a vývojáře a jeho cílem je naučit vás zvládat Linux na profesionální úrovni.

ccna

První ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Kurz seznamuje s architekturou, modely, protokoly, a další.

ccna

Druhý ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Učební plán se zaměřuje na technologie přepínání, provoz směrovačů, a další.

ccna

Tento kurz se zaměřuje na architektury a aspekty související s návrhem, zabezpečením, provozem a řešením problémů v moderních podnikových sítích.

devnet-associate-cisco

Kurz DevNet Associate seznamuje s metodikami a nástroji moderního vývoje softwaru aplikovanými na provoz IT a sítí. Zahrnuje 360stupňový pohled na tuto oblast včetně mikroslužeb, testování, kontejnerů a DevOps, jakož i bezpečné automatizace infrastruktur pomocí rozhraní pro programování aplikací (API).

cisco-network-secruity

Dnešní organizace musí rychle reagovat na stále se zvyšující bezpečnostní hrozby v síti. Bezpečnostní pracovníci konfigurují a sledují různá opatření pro zmírnění bezpečnostních hrozeb v síti.

V případě zájmu otevřeme tyto kurzy

ccna

Tento kurz se zaměřuje na architektury a aspekty související s návrhem, zabezpečením, provozem a řešením problémů v moderních podnikových sítích.

ccna

První ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Kurz seznamuje s architekturou, modely, protokoly, a další.

ccna

Druhý ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Učební plán se zaměřuje na technologie přepínání, provoz směrovačů, a další.

ccnp

Kurz vedený lektorem, rozšiřuje znalosti architektury a prohlubuje implementační dovednosti vyžadované podnikovými sítěmi.

ccna

Přehledový kurz pro všechny studenty, kteří se chtějí stát profesionály v oboru kybernetické bezpečnosti či mají zájem poznat problematiku tohoto oboru v souvislostech.

linux

Kurz Mistrovství v Linuxu II navazuje na výuku v předchozím semestru, prohlubuje probraná témata a je určen pro všechny nadšence a vývojáře a jeho cílem je naučit vás zvládat Linux na profesionální úrovni.

ccnp

Kurz CCNP ENARSI navazuje na CCNP ENCOR a poskytne vám znalosti potřebné k instalaci, konfiguraci, provozu a řešení problémů v odnikové síti.

CompTIA PenTest+ je nový semestrální kurz od společnosti CompTIA který, jak už název napovídá, bude o penetračním testování. Kurz připravuje na certifikační zkoušku CompTIA Pentest.