NETacad — Akademie síťové a informační bezpečnosti

Akademie

síťové a informační bezpečnosti

Naše akademie se soustředí zejména na osvětu a výuku v oblasti síťové a informační bezpečnosti. Je navržena tak aby i úplný laik v této oblasti získal správné a praktické základy pro svůj další profesní rozvoj.

V letním semestru otevíráme kurzy od 4.3.2024. Detailly kurzů naleznete níže.

Akademie

síťové a informační bezpečnosti

Naše akademie se soustředí zejména na osvětu a výuku v oblasti síťové a informační bezpečnosti. Je navržena tak aby i úplný laik v této oblasti získal správné a praktické základy pro svůj další profesní rozvoj.

V letním semestru otevíráme kurzy od 4.3.2024. Detailly kurzů naleznete níže.
Kurz se zaměří na oblasti problematiky hrozeb, útoků a zranitelností na internetu, architekturu a design sítí podnikových prostředí, implementaci, postupy hodnocení zabezpečení organizace a reakce na incidenty, podporu řízení rizik organizace a dodržování předpisů.CompTIA PenTest+ je semestrální kurz od společnosti CompTIA který, jak už název napovídá, bude o penetračním testování. Kurz připravuje na certifikační zkoušku CompTIA Pentest. V průběhu kurzu se seznámíte a naučíte pracovat s nástroji pro penetrační testování. Pro absolvování kurzu je nutná základní znalost operčních systémů, zejména linuxového typu.

Kdyby byly programovací jazyky auta, Python by byl rodinné SUV. Všestranný, univerzální, vhodný pro začátečníky. A hlavně populární. Právě na Pythonu běží algoritmus Netflixu, využívá ho Google, Dropbox nebo Instagram. Těžko také hledat lepšího pomocníka pro strojové učení a umělou inteligenci.

Po absolvování jednodenního kurzu budete Python nejen znát, ale i umět používat. Kurz je zároveň prvním velkým krokem vstříc splnění teoretické i praktické části certifikace PCAP od společnosti Cisco.

Extrahování, analýza a vizualizace dat. Pro datovou vědu neexistuje lepší volba než všestranný a i pro začátečníky přívětivý programovací jazyk Python. Naučíme vás, jak z dat, ropy 21. století, získat informace, tedy pohon pro všechna vaše budoucí rozhodnutí.
Kurz Python pro Data Science navazuje na kurz Základy Pythonu a naučíte se v něm základy datové vědy: Tedy jak sbírat, ukládat, analyzovat a vizualizovat data. Seznámíte se s teorií strojového učení, neuronovými sítěmi i hlubší analýzou časových řad. S lektorem a na příkladech z praxe.

pen-test

CompTIA PenTest+ je nový semestrální kurz od společnosti CompTIA který, jak už název napovídá, bude o penetračním testování.

linux

Kurz Mistrovství v Linuxu I je určen pro všechny nadšence a vývojáře a jeho cílem je naučit vás zvládat Linux na profesionální úrovni.

ccna

První ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Kurz seznamuje s architekturou, modely, protokoly, a další.

ccna

Druhý ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Učební plán se zaměřuje na technologie přepínání, provoz směrovačů, a další.

ccna

Tento kurz se zaměřuje na architektury a aspekty související s návrhem, zabezpečením, provozem a řešením problémů v moderních podnikových sítích.

V případě zájmu otevřeme tyto kurzy

cisco-network-secruity

Dnešní organizace musí rychle reagovat na stále se zvyšující bezpečnostní hrozby v síti. Bezpečnostní pracovníci konfigurují a sledují různá opatření pro zmírnění bezpečnostních hrozeb v síti.

devnet-associate-cisco

Kurz DevNet Associate seznamuje s metodikami a nástroji moderního vývoje softwaru aplikovanými na provoz IT a sítí. Zahrnuje 360stupňový pohled na tuto oblast včetně mikroslužeb, testování, kontejnerů a DevOps, jakož i bezpečné automatizace infrastruktur pomocí rozhraní pro programování aplikací (API).

ccna

Tento kurz se zaměřuje na architektury a aspekty související s návrhem, zabezpečením, provozem a řešením problémů v moderních podnikových sítích.

ccna

První ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Kurz seznamuje s architekturou, modely, protokoly, a další.

ccna

Druhý ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Učební plán se zaměřuje na technologie přepínání, provoz směrovačů, a další.

ccna

Přehledový kurz pro všechny studenty, kteří se chtějí stát profesionály v oboru kybernetické bezpečnosti či mají zájem poznat problematiku tohoto oboru v souvislostech.

linux

Kurz Mistrovství v Linuxu II navazuje na výuku v předchozím semestru, prohlubuje probraná témata a je určen pro všechny nadšence a vývojáře a jeho cílem je naučit vás zvládat Linux na profesionální úrovni.

ccnp

Kurz CCNP ENARSI navazuje na CCNP ENCOR a poskytne vám znalosti potřebné k instalaci, konfiguraci, provozu a řešení problémů v odnikové síti.

Tento kurz je určen jako přípravný pro kurz CompTia PenTest+.
Budeme zde procvičovat praktické dovednosti z oblasti správy sítí,
operačních systémů a nástrojů pro etický hacking. Cílem je osvojit si schopnosti přizpůsobení OS
Linux či Windows tak, aby se v něm účastníci kurzu dokázali snadno
orientovat a maximálně využívat jeho schopností pro práci penetračního testera.