NETacad — Akademie síťové a informační bezpečnosti

Basic Python for Data Science & PCAP

semestrální kurz, 1× týdně

Datová věda je obor získávání informací z dat použitím vědeckých metod, statistiky a algoritmů. Využívá se v řadě oblastech, například ekonomie, informatika, medicína, atd. Kurz provede účastníky základy programování v jazyce Python, sběrem a ukládáním dat, vizualizací a analýzou dat. V rámci analýzy dat bude ukázaná statistická analýza, strojové učení a analýza časových řad. Kurz studenty připraví pro získání certifikace PCAP cisco, která je součástí tohoto kurzu. Absolventi kurzu budou připraveni na základní používání jazyka Python, budou uvedeni do problematiky datové vědy a budou připraveni k použití jazyka Python pro analýzu dat.

Kdy

1× v týdnu
17:00-19:00
celý semestr
start říjen 2023

Kde

online

s možností prezenční
účasti v posluchárně

Způsob výuky

vedené lektorem

Obtížnost

začínající

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 12 vyučovacích bloků (120 minut). Pro certifikace v programu PCAP (cisco netacad) je výuka rozšířena o prostředí Programming Essentials in Python.
Tematický obsah kurzu je tento:
Základy jakyka Python:

- Základní filozofie jazyka Python a jeho historie

- Seznámení s prostředím (příkazová řádka, skripty, Jupyter notebooky, virtuální prostředí)

- Seznámení se syntaxí

- Podrobné vysvětlení datových a řídících struktur v Pythnu

- Členění kódu na funkce, třídy, moduly, packages

- Standardní knihovna jazyka Python

- Práce se soubory (binární, csv, json, yaml, ...)

Základy datové vědy/analýzy:


- Teorie k datové analýze a vědě

- Pandas, Numpy, a další knihovny vhodné pro datovou vědu

- Vizualizace dat

- Předzpracování dat

- Statistické vyhodnocení dat

- Aplikování strojového učení na připravenou datovou sadu

- Analýza a vyhodnocení časových řad vytvořených z dat


Zakončení kurzu:
Každý účestník obdrží certifikát o absolvování kurzu Basic Data Science. Součastí je i možnost certifikace Programming Essentials in Python (PCAP), při splnění teoretického a praktického testu.

Cena kurzu s DPH

4 235 Kč – pro studenta SŠ či VŠ
8 470 Kč – pro absolventy ČVUT
16 940 Kč – pro všechny ostatní

Kontaktní osoby

Jaroslav Burčík
burcik@fel.cvut.cz
tel: 773 510 551

Josef Koumar

koumajos@fit.cvut.cz

Kurz je určen i pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.