NETacad — Akademie síťové a informační bezpečnosti

CompTIA PRE - Pentest

semestrální kurz, 1× týdně

Tento kurz je určen jako přípravný pro kurz CompTia PenTest+. Budeme zde procvičovat praktické dovednosti z oblasti správy sítí, operačních systémů a nástrojů pro etický hacking.  Cílem je osvojit si schopnosti přizpůsobení OS Linux či Windows tak, aby se v něm účastníci kurzu dokázali snadno orientovat a maximálně využívat jeho schopností pro práci penetračního testera.

Za tímto účelem si každý účastník kurzu pod vedení lektora sestaví vlastní portfolio nástrojů, které mu umožní následnou efektivní práci. Smyslem přípravného kurzu je vyzkoušet si v praxi různé koncepty a přístupy tak, aby v návazném kurzu CompTia PenTest+ byli účastníci již zorientovaní a mohli se soustředit na vysokou přidanou hodnotu kurzu a nezdržovali se základy.


Kdy

1× v týdnu
ve večerních hodinách
celý semestr

Kde

hybridní

Způsob výuky

vedené lektorem

Obtížnost

začínající

Rozsah kurzu

Blok 1 - Počítačové sítě

·         Konfigurace, provoz, troubleshooting

·         Technologie IPS, IDS, EDR (Endpoint Detection and Response)

·         NG Firewaily, ACL, AAA, a visibilita sítě

 

Blok 2 - Linux prakticky

·         Instalace a konfigurace

·         Správa systému -  nástroje, logy, automatizace procesů

·         Základní nástroje Etického hackera

 

Blok 3 – Windows prakticky   

·         Instalace a konfigurace

·         Správa systému -  nástroje, logy, automatizace procesů

·         Základní nástroje Etického hackera

 

Blok 4 – Individuální  toolbox

·         Experimenty s různými typy nástrojů pro penetrační testování

·         Sestavení vlastního balíku nástrojů

·         Reporting a závěrečný projekt

Cena kurzu

4 235 Kč – pro studenta SŠ či VŠ
16 940 Kč – pro absolventy ČVUT
33 880 Kč – pro všechny ostatní

Kontaktní osoby

Jaroslav Burčík
burcik@fel.cvut.cz
tel: 773 510 551

Jano Balga
jan.balga@rexonix.cz

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.
Součástí kurzu budou rovněž sobotní workshopy v laboratoři. Zde budeme procvičovat dovednosti na reálných příkladech. Datum víkendových setkání bude určen na základě průzkumu přihlášených. Předpokládá se prezenční setkání ve 2, 4 a 7 týdnu kurzu na ČVUT FEL.